Bolagsstyrning

Arise AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag.

Arise AB (publ) är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 24 mars 2010. Arise AB (publ) följer bolagsstyrningen i enlighet med Koden och utgår således ifrån principer som följer av lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis.

Bolagsstyrningsrapporter

Dessa rapporter om bolagsstyrning har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Koden och avser motsvarande räkenskapsår. Rapporterna är granskade av bolagets revisor (ej rapporten för år 2009).