Förvaltning

En plan för effektiv förvaltning

Arise är en av Sveriges ledande aktörer inom landbaserad vindkraft och också ett av få bolag på området som hanterar hela värdekedjan, från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation och långsiktig förvaltning av egna och andras vindkraftparker. Med vår industriella ansats medverkar vi samtidigt till en snabb och kostnadseffektiv omställning mot ett långsiktigt energisystem.

Arise drift- och förvaltningsportfölj uppgår till ca 495 MW i Sverige och 160 MW i Norge, vilket motsvarar drygt 8 % av Sveriges och 9 % av Norges installerade kapacitet. Vi har utvecklat en effektiv förvaltningsmodell som gör oss till en attraktiv partner. Ett helhetskoncept där vi ansvarar för drift, underhåll, teknik, miljörapportering, ekonomi och administration. Och där våra erfarna och dedikerade medarbetare arbetar med avancerade system för uppföljning av drift och service.