Hållbarhet

Vindkraften i Sverige stod under 2015 för 12% av Sveriges elförbrukning, ett betydande tillskott i den svenska elproduktionen. Under året har det aviserats om avveckling av fyra av Sveriges 10 kärnkraftsreaktorer och samhället får allt mer fokus på att ställa om till en långsiktigt hållbar energiproduktion. Att världens länder gick samman och tecknade ett rättsligt bindande klimatavtal vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015 visar också på den globala viljan att välja hållbara alternativ. Sol, vind och vatten är några av de förnybara alternativ som har ökat kraftigt de senaste åren. Vindkraft kombinerat med andra förnybara energislag, är en del i ett mer förnybart samhälle för kommande generationer.