Investor Relations

Arise är ett integrerat vindkraftbolag som hanterar hela värdekedjan från projektutveckling till försäljning av grön el från egna landbaserade vindkraftverk.

Bolagets övergripande mål är att genom effektiv finansiering, förvaltning, drift och projektutveckling inom området förnybar energi ge aktieägarna en god avkastning i form av utdelning samt aktievärdetillväxt.

Arise-aktien

Laddar kursinformation...
Laddar kursgraf...