Jobba på Arise

Att jobba på Arise är både utmanande, givande och roligt och det är personalen som når våra mål.

Arise personalpolicy syftar till att skapa sådana arbetsförhållanden att alla medarbetare på bästa sätt uthålligt kan bidra till att Bolagets vision och mål uppnås.

Den som är anställd hos oss skall ha optimala möjligheter att bidra till dessa mål. Därför rekryterar vi medarbetare efter deras kompetens i förhållande till uppdraget - oberoende av kön, religion, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller annat som kan vara diskriminerande.