Korta fakta

Huvudkontor

Arise AB (publ)
Box 808
301 18 HALMSTAD
Tel: 035-20 20 900

Verksamhetsstart: 2006

Antal anställda: 29

Styrelseordförande: Joachim Gahm

VD: Daniel Johansson

Projektportfölj: Cirka 1 000 MW i Sverige. I Skottland pågår förprojektering av projekt om ca 150 MW för vilka bolaget har tecknat arrendeavtal.

I produktion: 240,7 MW totalt Egen och Samägd vindkraftdrift.

Förvaltning: Förvaltning av 495 MW i Sverige och 160 MW i Norge, varav 415 MW avser förvaltning för externa ägare.

Externa projekt: 75 MW under byggnation.

Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Magnus Willfors som huvudansvarig.

Juridisk rådgivare: Setterwalls.

Huvudägare: Briban Invest AB, Claesson & Anderzén med bolag, Tredje AP-fonden, Catella Fondförvaltning, Ernström Finans.

Arise är noterat på NASDAQ Stockholm