Mars månads produktion 62,1 GWh

2017-04-10 15:15

Normala vindar under mars månad resulterade i en elproduktion om 62,1 GWh, jämfört med månadens budget om 63,0 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 32,0 GWh egen produktion och 30,1 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 33,6 GWh respektive 29,4 GWh.

Halmstad den 10 april 2017

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2017 kl.15.15 CET.

Ladda ner

Företagsinformation