Med industriell ansats

Arise ska vara ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft vad gäller såväl storlek som kompetens och därigenom medverka i den globala omställningen till ett uthålligt samhälle. Bolaget ska aktivt bidra till utvecklingen och konsolideringen av den framväxande vindkraftmarknaden i Sverige, Norge och andra utvalda marknader.

Affärsidé

Arise affärsidé är att sälja el producerad i egna och samägda vindkraftparker, försäljning av vindkraftprojekt, driftsatta eller färdiga att byggas samt förvaltning av desamma. Bolaget har kontroll över hela värdekedjan, från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift och långsiktigt ägande samt försäljning av förnybar el.

Mål

Arise övergripande mål är att genom effektiv finansiering, förvaltning, drift och projektutveckling inom området förnybar energi ge aktieägarna en god avkastning i form av utdelning samt aktievärdetillväxt.