Obligationslån

Arise AB har emitterat ett femårigt säkerställt obligationslån om 1,1 mdr kronor. Detta är första gången som en senior säkerställd obligation emitteras i Sverige i vindkraftsektorn.