Organisation för storskalig utbyggnad

Arise har en organisation optimerad för effektiv etablering av vindkraftparker. Bolaget har för närvarande ett 30-tal anställda sysselsatta med projektering, byggnation och drift av våra vindkraftparker samt förvaltning åt externa uppdragsgivare.

Organisationsstruktur