Parker under förvaltning

Arise senaste externa uppdrag är ett förvaltningsuppdrag med Tellenes Vindpark AS. Tellenesparken ligger i Rogaland i sydvästra Norge och kommer att ha en installerad kapacitet på ca 160 MW när den driftsätts, vilket förväntas ske under andra halvåret 2017. Tellenesparken ägs av fonder förvaltade av BlackRock och är Arise första avtal på den norska marknaden.

Inklusive Tellenesparken förvaltar Arise 655 MW vindkraft, varav ca 415 MW för externa kunder. 

Arise använder egen servicepersonal i ett antal parker. Detta har inneburit väsentliga kostnadsbesparingar samt att vi byggt upp en egen kompetens inom service och underhåll vilket också är en fördel för att kunna ha kontroll på våra leverantörer.