Parker under utveckling

Vår projektportfölj om ca 1 000 MW består av ett antal projekt i södra Sverige och några större i mellersta och norra Sverige. Fördelarna med att bygga i söder är tillgången till ett starkt elnät, lägre inmatningskostnad, lägre transportkostnader, möjlighet att bygga året runt samt lägre eller inga produktionsförluster till följd av snö och is. I den nordliga landsändan ger dock skalfördelar av riktigt stora projekt – tillsammans med en utökad möjlighet att få bygga högre verk, och därmed nå höga vindar – goda ekonomiska förutsättningar. Genom bättre förhållanden med bred geografisk spridning minskar vindrisken genom att det i princip alltid blåser någonstans i Sverige.

Arise har också under några års tid bearbetat den skotska vindkraftmarknaden och projekterar två större parker om 150 MW. Projektet Thurso, omfattande ett 30-tal verk, är beläget utefter den blåsiga skotska nordkusten med Orkneyöarna som närmsta granne. Vårt andra projekt är av samma storlek och beläget på ön Isle of Skye.