Samägd vindkraftdrift

Inom segmentet samägd vindkraftdrift ingår projekt Jädraås som Arise samäger till 50 % med Platina Partners LLP.

Hösten 2011 togs de första spadtagen i Jädraås och byggnationen av en av norra Europas största landbaserade vindkraftparker var igång. Ett och ett halvt år senare var alla 66 vindkraftverken (203 MW) resta och parken kunde invigas.

Den beräknade normalårsproduktionen i Jädraås vindkraftpark under ett fullt driftår uppgår till 572 GWh, vilket motsvarar den årliga förbrukningen i ca 114 000 lägenheter eller elförbrukningen i en stad av Malmös storlek.