Social hållbarhet

Vi tar ett aktivt ansvar

Nya vindkraftparker innebär ett positivt tillskott av förnybar el. Det leder till ökade arbetstillfällen men också en ökad aktivitet och positiva effekter för lokalt näringsliv.