Vindkraftdrift

Arise vindkraftdrift är indelat i segmenten Egen vindkraftdrift och Samägd vindkraftdrift och omfattar totalt 11 vindkraftparker och 98 vindkraftverk. Normalårsproduktionen från dessa parker under ett fullt driftår uppskattas till cirka 628 GWh.

Se nedan den geografiska spridningen i landet.