Vindkraftutveckling

Vindkraftutveckling omfattar allt projektutvecklingsarbete och utgörs av arrendeavtal, vindmätningar, tillståndsansökningar, utformning av parker samt upphandling av de arbeten, komponenter och den finansiering som krävs. Verksamheten omfattar även byggnation, byggledning och driftsättning samt försäljning av byggklara och driftsatta parker.